İki İmplant ve Köprü

İki İmplant ve Köprü 

Çiğneme bölümünde kaybedilen 3 dişin oluşturduğu boşluğu kron kaplama yapıldığında sağlam dişlerinde kesilmesi gerekiyordu. Sonuçta ortaya çıkan boşluğun implant ile restorasyonu, hasta açısından değerlendirildiği zaman son derece büyük avantajlar sağlamaktadır.
Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrı ve iyi çiğneyememekden şikayetçidirler. Bu tip hastalarda implant tedavisi yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.