Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Okumak için 10 Neden
Adaylar arasındaki yüksek rekabet ve sınırlı kontenjanlanyla dikkat çeken
Diş Hekimliği programını tercih edip etmemek konusunda karar veremiyor musun?
Neden Diş Hekimliği okumalıyım? sorusunun cevapları
· insan sağlığı ve yaşam koşulları
iyileştirmeye yönelik bir alan olduğu için, Ağız ve diş sağliğlmn vücudun diğer organları ne şekilde etkilediğini ve
Sağlık problemlerinin çözüm yolları
öğrenmek için,
· Teşhise dayali, teknik ve cerrahi bir alan olduğu için,
Çok sayıda insana iletişim kurmayı
sağlayan ve insanlara direkt olarak yardım edebilme imkanı sunan bir alan olduğu için,
Yaşam ve ölüm arasinda kritik bir role
sahip olmasan da insan sağlıklı
korumaya ve geliştirmeye yönelik önemli bir görev üstlenmek için,

image
Neden Diş Hekimliği Fakültesi seçmeli

Diş Hekimi İstanbul
Tel:+90(212)549 3474347